Sosiale verantwoordelikheid

  • Ondernemings en werknemers

Die maatskappy het altyd die mensgerigte konsep gevolg, die regte en belange van werknemers van die onderneming beskerm, gratis akkommodasie en nagtegels vir produksielynwerkers verskaf, 'n posbus vir voorstelle vir werknemers ingestel, na die stem van werknemers geluister en daarna gestreef om 'n platform te skep vir die algemene groei van ondernemings en werknemers.

  • Ondernemings , verskaffers en klante

Wat verskaffers en klante betref, is sy langtermynvriendelike samewerking met die maatskappy in die verslagtydperk volgehou. Volgens die konsep van eerlikheid en betroubaarheid, streef die maatskappy na ontwikkeling met verskaffers en klante, en die samewerking is verder versterk.

  • Onderneming en samelewing

As 'n ongenoteerde openbare maatskappy gee die maatskappy baie aandag aan sy sosiale verantwoordelikheid as 'n ongenoteerde openbare maatskappy terwyl hy strewe na ekonomiese opbrengste aan aandeelhouers. Om die nasionale strategie en gees vir die ontwikkeling van armoedeverligting diep te implementeer, het die maatskappy daadwerklike pogings aangewend om die rol van ongenoteerde openbare maatskappye te speel om die nasionale strategie vir armoedeverligting te dien. Gedurende die verslagtydperk het die maatskappy op verskillende maniere geteikende beplanning vir armoedeverligting geïmplementeer, en die afgelope paar jaar het hy tienduisende yuan geskenk om die konstruksie van arm gebiede te ondersteun.